ГОЛЕМИ СЛОГ – ЦЕДИЛИЩЕ

От Търн на запад са Турка и Гребен планина, от дясната страна на Турка има равнина на 850 метра надморска височина. Тази равнина се състои от ниви и ливади, земна поврхност, вълнообразна, без остри баири, без високи хълмове. Пространството давало възможност за стоковъдство и други дребни селскостопански препитавания.

В това пространство, да го наречем поле, с най-добрия поглед на дълж и шир, е била ливадата Цедилище. След боя се нарекла Големи слог. Там извира в голям диаметър слаба вода, която лекува очи. Хората, за да нелеят, трябвало да изкопаят дупка, да се навири, за да може да се загребе. Или ако се намери и се загребе вода от вече изкопана дупка, трябва да се процежда от боклука. Затова се наричала Цедилище. Името, получено след боя, се дължи на седемте хайдутина, които се сложили да отстъпват до Цедилище от линията на боесражението. Хайдутите със своите бързи кобили бързо пристигнали до Цедилище. Знаели, че след Цедилище техните глави няма да са на раменете им. Те имали думата помежду си – всичките се сложили (договорили) тук да слязат и пуснат кобилите. Вземат предварително сложени и заредени пушки, обърщат гърбове един на друг и чакат турците. Те са познавали местността, били са с бързи кобили и ако бяха тръгнали в различни посоки – някой обезателно щеше да оцелее. Но при тях дадената дума е била дума. По тази голяма слога по дадената дума всички да загинат, местото е наречено Големи слог.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>