ГРАДИЩЕ

Час от планинския масив посока изток – запад започва от Турка, Жилав камък, Градище и Гребен планина, която се простира до Погановския манастир. Градище е част от този скалист, тежко проходим масив, който има три – четри пещери, служили за работилници и ковачници на хайдутите. Не се помни друго име, защото на върха на Градище има пространна равнина, за която се говори, че кръстоносците на път за Ерусалим правели биваци и почивали. Сега там се намират парчета от тухли и глинени съдове. Градище е доста посещавано от иманярите, които са ми казвали, че има големи подземни пещери и техните апарати ги регистрират.


Хайдутите на попа не са имали крепост. Самото Градище (скалата) е крепост, намира се на юг от черквата” Света Петка” и селището, близо до езерото. Качването е възможно пеша, само от изток и запад и то на определени места. По време на боя жените и децата от селището взели каквото могли и тръгнали към Градище. В подножието на Градище били дочакани, по точно пресрещнати от турци без коне, които тайно минали зад гърба на хайдутите, сражаващи се в Зли дол и Криви бор, източно от Турка. Главорезите от южната страна на Турка се скривали през нощта без коне, сутринта се измъкнали и изненадали жените и децата. Никой не предполагал, че турските войници ще решат да минат без коне през тежко проходимите скали.
В легендите се казва, че имало предателство, че някой е казал на турците. Ако някой се качи на Градище, може да остане дълг период, защото се споменава и някъкъв бунар за вода. Камъни имало достатъчно, така че колкото и да е голяма турската войска, тя можела да се спре. Камъните няма да свършат, а турците ще свършат.
В подножието на Градище започва равнина, която се простира на изток до каньона, от който започва Преслъп. Тя се наричала Дълга ливада. След пресрещането, което е кърваво и най-черно за този народ, това място са нарекли Упад. (Упад означава: Пример – ловците правят засада и чакат глиганът да упадне (попадне) в засадата или под крушата стои кошница, откъсналата се круша упада в кошницата).
Старите хора са ми споменавали за някаква песен, която описва как младите и хубави моми, вързани на седла и по- здравите, хубави деца през дълга ливада турците завлекли, а техните майки, братя и сестри останали мъртви под Градище. Говори се, че и самият поп е имал задача да организира народа за бягство. Всичко предвидил! Но, без коне турците да минат зад гърба на воюващите хайдути незабелязани – не е предвидил. Тези турци подпалили и унищожили селото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>