Грехове

Драговитска къща

Драговитска къща

По старият брат на баща ми беше ловец на зайци без пушка. Това ловуване става при определени условия. Когато падне мокър сняг, той лепне по клоните на шипките, смриките, глоговете и подобни трънливи храсталаци. През нощта снегът замръзваше. Новият паднал сняг тежеше, свиваше клоните на храсталака и те правеха чадър от сняг. Вътре под чадъра в корените оставаше сухо и имаше трева. Зайците се мушкат на завет – на сухо и топло през нощта. Денем, ако грейне слънце и не вали сняг, те излизат, сменят местата, играят и се скриват отново през нощта. Продължи да четеш