ИНАТ

Ех, в Цариброд водата умира,
Лукавачка река поне на триста къщи
канализацията събира.
Гинска от граница и Градина
всички фекалии прибира.
Ерма далече, а и в нея
на селяните от града
в чували боклук се намира,
а в чиста река за плуване
два до три месеца човек се спира.

Мегаломанска зала в Цариброд,
баскеболист – социалист
от инат започна да строи.
Гимназията с мизерен физкултурен
салон зароби.
Пари за залата не са пестили,
може някои да са се обогатили,
но важно – зала от инат се строи. Продължи да четеш