КОЗИРКА

Преди години нашият цар ушкимка сгрешил и “умните европейци” бог да ги убие, Царя ни наказали и нас от Цариброд и Босилеград на съседите дали. Световната политика голямо откритие направила, България, нашата бивша държва със собствена територия ограничила. Народът от другата страна на собствена земя живял, свои песни пял, шапки с козирки на глава носил. Тогава големият, силният граничар, който ни бил господар, истината знаел на работа се хванал. Продължи да четеш

ТАКТИКАТА НА БОЯ

Често е сочен като "последния хайдутин"

Често е сочен като "последния хайдутин"

Казват, че били 28. Правим сценарий на боя от 28 хайдутина. Казват имали 13 пушки. Слагаме и тях. На три места по две пушки заредени били скрити на Преслъп. Пушките били на различни места, които самите хайдити определили. Имало три–четри глинени съда със свинска мас, растопена от слънцето. На Големи слог или Цедилище хайдутите оставили 7 заредени пушки и отишли на линията на боесражението.

Шестте пушки от Преслъп до боесражението били на около 700 – 800 метра. Когато се срещнали, започнали да падат глави. Отбраните трима хайдути видели, че намаляват, че боят вече бил пред край, обърнали кобилите и тръгнали да бягат. Разстоянието от 700 – 800 метра взели бързо, но бягали само до Преслъп. От кобилите скочили и към пушките тръгнали пеш, защото мястото не позволявало да се движи кон. Разляли по сухата трева и скалите маста, взели пушка и чакали на един до два метра да дойдат турците. Продължи да четеш

Борба срещу режима

Да  задържим нашите деца на родна земя

Да задържим нашите деца на родна земя

На прага на 21 век, 2000 година, аз, човек на 45 години, с две деца, на родна земя, заживях в страна с желание да крачи към Европа и света. Народът сам в Сърбия срещу Милошевич тръгна, официално от неговата политика се отказа, за нас малцинството Европейски закони, демократичната Сърбия обеща. За България черното, което и се приписваше – намаля, дори изчезна. Аз се радвах, сега е моментът, когато имаме право да говорим, да се доказваме, че сме народ със същата вяра и почти същ менталитет. Христовите думи “Боже, прости им, не знаят какво правят” ние – малцинството, да използваме, за да покажем на дела и като истински мост между два православни народа да се окажем. Майката България май това разбра. Сърбия достойно се държи, обещаното не плюе и не гази, тя проблеми си има, от България не се бои като съседка, приятелка в медиите я нарича, даже за пример я сочи. Продължи да четеш