РАБОТА НА ЗАПАД

Цюрих

Цюрих

Комитетът в Цариброд бе взел решение завършилите в България да не получават работа  най–малко 5 години. Някои от женените царибродчани за българки бяха в затвора с обвинение за шпионаж. Аз оставих дипломата си за нострификация и заминах в Швайцария при братовчедка ми да търся работа. Тя беше женена за югославянин. Приеха ме, мъчеха се да ми намерят работа, но без разрешение за пребиваване трудно ставаше. Имаше хора, които ме лъжеха. Най-грозно ме излъга един мой наборлия – съгражданин, женен за швейцарка, живеещ в Женева. Повярвах му, взех влак от Цюрих, беше уговорено по телефона да ме чака в Женева. Той ме намери и направихме разходка из града. Показа ми сградите на Олимпийския комитет, на Обединените Нации, на Кувейтската амбасада. Обядвахме, изщракахме едно филмче и когато се надявах да отида при него в апартамента, той паркира в един подземен гараж и ме помоли да си почина в колата докато завърши някаква работа. Продължи да четеш