ГОРЧИВАТА ИСТИНА

ГОРЧИВАТА ИСТИНА

ГОРЧИВАТА ИСТИНА

Било отдавна поделба славна.
Господ решил и земята дарил
с вода, гора, обработваема земя,
с многа цветя, с вкусна за животни трева.

Когато животните сътворил
тогава Той решил без ум и разум нека са те,
инстинктът им е добре, но размислил:
„Леле колко ще бъде зле
животни без ум и разум -не е добре,
няма спокойствие за мен!”

Бързо човек с ум и разум сътворил,
от животните отличил, език му дарил,
природата чрез човека защитил
и навсякъде населил. Продължи да четеш