ГОРЧИВАТА ИСТИНА

ГОРЧИВАТА ИСТИНА

ГОРЧИВАТА ИСТИНА

Било отдавна поделба славна.
Господ решил и земята дарил
с вода, гора, обработваема земя,
с многа цветя, с вкусна за животни трева.

Когато животните сътворил
тогава Той решил без ум и разум нека са те,
инстинктът им е добре, но размислил:
„Леле колко ще бъде зле
животни без ум и разум -не е добре,
няма спокойствие за мен!”

Бързо човек с ум и разум сътворил,
от животните отличил, език му дарил,
природата чрез човека защитил
и навсякъде населил. Продължи да четеш

СТАР И НОВ ЦАРИБРОДЧАНИН

Българин е той, не го отрича
Без работа по село и граница тича.
Пее, свири, играе -чужди песни свои нарича!
На безплатните концерти на българи,
организирани чрез КИЦа, от страх отрича.

Цариброд

Цариброд

Към Европа без Сърбия не иска да тича,
Словения, Хърватия и Босна агресори нарича,
Албанците не обича, гордо за нашите юнаци
от последните войни притча.
Полицейска униформа с радост и гордост на детето си облича,
радикалите на Шешел не отрича,
Милошевич и в Хага обича.
Европейска и Национална политика ушким не обича,
защото българин го тя нарича. Продължи да четеш