НАЧАЛО

Погановски манастир

Погановски манастир

Легендите, които събирах, ги нарекох в чест на хората, които ги носат в душите – “Гордите не забравят”. Книгата пиша за всички българи. Описвам съдбата на българи извън България, които живеят до България, говорят същия език. Те са по-богати, имат две граници: физическа граница и душевна граница. Тези хора са останали българи, изживели са разни тортури-мъчения , но са запазили за своите родни места истини за тях, а за нас легенди. Продължи да четеш