ГРАДИЩЕ

Час от планинския масив посока изток – запад започва от Турка, Жилав камък, Градище и Гребен планина, която се простира до Погановския манастир. Градище е част от този скалист, тежко проходим масив, който има три – четри пещери, служили за работилници и ковачници на хайдутите. Не се помни друго име, защото на върха на Градище има пространна равнина, за която се говори, че кръстоносците на път за Ерусалим правели биваци и почивали. Сега там се намират парчета от тухли и глинени съдове. Градище е доста посещавано от иманярите, които са ми казвали, че има големи подземни пещери и техните апарати ги регистрират.

Продължи да четеш