СТАР И НОВ ЦАРИБРОДЧАНИН

Българин е той, не го отрича
Без работа по село и граница тича.
Пее, свири, играе -чужди песни свои нарича!
На безплатните концерти на българи,
организирани чрез КИЦа, от страх отрича.

Цариброд

Цариброд

Към Европа без Сърбия не иска да тича,
Словения, Хърватия и Босна агресори нарича,
Албанците не обича, гордо за нашите юнаци
от последните войни притча.
Полицейска униформа с радост и гордост на детето си облича,
радикалите на Шешел не отрича,
Милошевич и в Хага обича.
Европейска и Национална политика ушким не обича,
защото българин го тя нарича. Продължи да четеш