ЖИЛАВ КАМЪК – ПРЕСЛЪП

Скала – в подножието на западната част от Турка планина – одвоена, намираща се, между каньона и планината. От запад и юг е недостъпна във вид на пирамида. Височината на тази скала наричана Преслъп е с различни височини – от северната страна откъм ливадите е 150 метра. Откъм каньона и Турка – 300 метра. Легендата казва, че името си Жилав камък получил от тримата хайдути, които преди да тръгнат към Зли дол и Криви бор – мястото на сражението – на скалата Преслъп на три места сложили по две заредени пушки. Самата скала е камениста. За качването по нея тябват определени умения и гъвкавост. Може да се качва само без кон и с помощ на ръцете. В легендата се казва, че на видните и удобни места за качване, където всеки би тръгнал, били сложени заредените пушки и бъчви със свинска мас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>