ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА ЦАРИБРОД

Димитровградчанина се ражда с вяра, живее с чувство на покорен върх, остава влюбен в своя град. Настоящето събужда достойнство и ето, прави опит да върне истинското име – Цариброд.

Опънат като тетива по двата бряга на река Гинска (Нишава), Цариброд е разположен сред корона от каменисти, обраснали с растителност зелени върхове. Емблематичният нешков върх, с Паметник – костница от западната страна на реката, с благородна вълна залива живеещите и минаващите хора през Цариброд. Загадъчно, от лявата страна на зелена поляна, в котловина с най-гласовитото ехо е манастирчето Св.Димитър.

манастирчето Св.Димитър манастирчето Св.Димитър

Самотно, прилича на зверче упорито в своята мечта, скромно и примитивно на изглед, цивилизовано живее с надежда да види отново възстановени срутените Военни гробища със паметника си, построено през 1870. година. Иконостаса на черквата Рождество на Пресвета Богородица изработен от чемширово дърво, отваря душата на човека, краде мечтите, децата пред него стават изведнъж възрастни. Слънцето обича да сяда на черковните прозорци, да сплита запалените си лъчи за да гледа стотиците пъстри детайли, лепнати като многоцветни пеперуди. Погледа в иконостас събужда чудни светове, златни сънища, широки усмивки на лицата, долита щастието, идват безброй прекрасни спомени, ритмично и силно се буди обичта към моя народ. Черквата е построена през 1894. година, намира се в центъра на града.

На около 20км от Цариброд, посока югозапад, между Гребен планина, с височина 1337м и Влашка планина с височина 1440м е каньона на река Ерма. В бедният край,  райски свят измиван от хладната огледална роса, гален и обеспокояван от сълзиста вода, обливан от влюбения вятър на Руй планина с височина 1706м. Френският учен Ами Буе още далечната 1836-37 година проучва геоморфолошкото устройство на Ермините брегове, а великия пътеписец Алеко Константинов, когато вижда каньона, възклица: „Какво, Швейцария ли?!”. В подножието на отвесни скали, оформили прекрасното ждрело на река Ерма, Деспот Константин Деян, зет на българския цар Йоан Александър в края на 14. век, започва строежа на Покановсикя манастир, който е изографисан и завършен около 100 години по-късно, 1499. година. Там в манастира,  започва светлината на живота, ехото на езиците изтъкнато от шумоленето на листата, от птичиите песни, от подскачащите речни вълни, придружено с аромата на горски и ливадски цветя. Големите икони, представляват земния живот и страдания на Спасителя и на светците. Погледа в тях събужда интуиция от живо общуване. Те подтикват любовта, воля в човеците, там хората се осъзнават и благодарят за светлината на живота, за реалността на Божието царство. Погледнете ги, постойте, почувствайте силата им.

Звонска Баня датира от епохата на римляните, преди около 2000 години, силно земетресение сравнило със земята римския комплекс на тогавашния спа център. През 1904. година учителят Младен З. Дилберов подкрепен от кмета Гюура Милошев извършват разкопаване на извора със светена водица… Откриват силен извор, с около 28 градуса топла вода. Банята е разположена на 630м надморска височина, климатът е окрепителен-субалпийски т.е. планинско-умерено-континентален, съчетан със зеленината на лесистата околност прибавят на Банята качествата на въздушно климатично лечилище. Намира се на 6км от погановския манастир.

Асеново кале, високо 1032м, геолошки този масив е съставен от зоогено-спрудни юрски титонски сивкасто-сини пукнатини, каналчета и каверни. Върху този върх се намират развалини на стените от древна крепост. 2007. доброволци от Партията на българите в Сърбия сложиха триметров кръст на върха.

На югозапад от Цариброд на 15км между селата Пъртелаш и Височки Одоровци е Пъртелашката пещера, говорящата азбука на природните възможности, с исконни подземни провинции. Живота е борба за красота, вътре в пещерата няма чувство на безпомощност, цари красота. Удивително спокойна става душата понесена от бескрайността на миналото, изобличена със сталактити и сталагнити, затоплена от вечния огън на природните  възможности. Човекат вътре прицелен в часа, в деня, изведнъж започва да вижда безкрайноста на бъдещето. Човекат е одговорен за всичко ставащо наоколо, трудно е човешкото щастие, природата е дарила Цароброд с пещера наречена „Балканска крсавица от……. ние искаме да минем заедно трудния път до Пъртелашката пещерата  на надморска височина ………….., трудния път до човешкото щастие.

В котловината между Видлич планина и Козарица е  редко срещаното краставо поле. В полето са  оформени  селата на Забърдие, с каменни огради и овощни градини около къщите. Тук и там  стърчат куполи на старите черкви. Двете порибени езера съхранявт богатството и особеностите на своя бит, деноношно на техния гърб, ядът и пият веселите рибари.

Висок, равнина между Видлич и Стара планина, намираща се на ……… км, с надморска височина, пресечена от река ……………

Част от вълщебството с което ни обгръща Стара планина ще опиша с думите: „Във Висок цял ден се трудих, угаждах на своите очи, уши, чувствах миризми и  ухания носещи се из цветните поляни. Когато си лягам отправям погледа в Стара планина, преди да заспя мисля пак за красавицата Стара планина, после заспивам и сънувам Стара планина и Висок, на сутринта вече знам какво ще правя, пак ще обикалям Висок и Стара планина.”

Грамотността и ролята на старите царибродчани била завидна, можем да учим от миналото и да се гордеем със следното: 1386 год. Околията пада под османско владичество;

1719 год. Цариброд е освободен от данък, защото охранява мостове и Цариградския път;

1786 год. пътеписецът Сабияр Лузиян описва отглеждането на ориз в околностите на Цариброд;

1830 год. работи килийно училище в манастира Св. Арахангел в село Изатовци;

1860 год. в село Звонци е открито основно училище;

1864 год. в село Желюша е открито основно училище;

1869 од. открито първото основно училище в хана на Цветко Иванов, Строшена чешма – Цариброд;

1871 год. Васил Левски посещава Погановския манастир и Пирот;

1879 – 1886 год. в Цариброд работи учителска семинария изместена от Белоградчик;

1888 год. открит самодейния театър „Христо Ботев”, същата година пристига и първия влак;

1890 год. в града е открита държавна третостепена болница;

1890-1914 в града работи прогимназия;

1901 год. излиза вестник „Цариброд”;

1909 год. в Царибродската околия има 78 училища, 64 учители, 51 учителки, 4349 ученици, събрани от 78 села, същата година Цариброд получава телефон;

1910 – 1919 год. в Царибродската околия има 19 общини;

1919 год. на 27.11.с Ньойския мирен договор България губи Цариброд и неговата околия;

1941 год. на 24.09. открива се пълна смесена гимназия на български език;

1946 год. гимназията минава под ръководството на Белград;

1947 год. в Царибродската околия има има 27 938 жители, 49 основни училища, 2675 ученици и 14 прогимназии с 811 ученици, същата година спортното дружество Асен Балкански е на първо място в СР Сърбия след победа на Црвена Звезда от Белград;

1949 год. обявена Резолуцията на Коминформ бюрото срещу Югославия, същата година излиза първия брой на вестник „Глас на българите” в Югославия;

1950 год. Цариброд е преименуван в Димитровград;

1955 год. села от Царибродската околия са дадени на пиротска и бабушничка общини;

1990 год. формиран Демократическия Съюз на българите в Югославия (ДСБЮ), първият председател – Кирил Георгиев(журналист от Босилеград).

Това беше любопитно…..

One thought on “ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА ЦАРИБРОД

  1. Здравейте, пиша Ви относно историята на манастира “Св. Димитър”, която я знам от майка ми. През 1870-та година, моя пра-пра дядо Мада, вече 80-годишен, му се присънил сън, че трябва да копае, защото там има заровен кръст. Тръгнал моя пра-пра дядо да събира хора за помощ. Притеснили се отоманците, че стария дядо мъти разума на населението и му казали, че ще му окажат помощ, но ако няма там кръст ще му отрежат главата. Съгласил се дядо Мада, вече бил стар и нямало какво да губи. Неочаквано сънят се превърнал в истина и там намерили голям каменен кръст. Турците не само го оставили жив, но приели съня за пророчески и разрешили построяването на манастира “Св. Димитър”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>