ИСТИНАТА – Е

Сирак е съдба, съдбата на сирака е тъга,
тъгата идва от истината
истината е една, сиракът е без майка,
без баща или без майка и баща,
род, фамилия, човещина, вечна борба,
това чака неговата душа.
На върх Нова година,
народът в телевизията зяпна,
той, Президентът, мъдри слова каза,
самочувствие и гордост на народа си вдигна,
сираците, отчуждените от другата страна, не спомена.
През тях към Запада погледна,
за Европа нещо каза,
то сираците не засегна,
но истината е една
дори отчуждени в сираците има сърце и душа.

С поздрав за тях
от държавната глава
радостта сираците щеше
да дигне до небеса.

Това стихотворение е написано по повод посрещането на 2005 година и речта на президента на Р. България, който не спомена българите от Западните покрайнини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>