КОЗИРКА

Преди години нашият цар ушкимка сгрешил и “умните европейци” бог да ги убие, Царя ни наказали и нас от Цариброд и Босилеград на съседите дали. Световната политика голямо откритие направила, България, нашата бивша държва със собствена територия ограничила. Народът от другата страна на собствена земя живял, свои песни пял, шапки с козирки на глава носил. Тогава големият, силният граничар, който ни бил господар, истината знаел на работа се хванал.

Царибродските селата към три кметства разделил. Част от Българите с козирки на шапките към кметства с шайки присъединил. В Цариброд силният граничар старите стоманени, неръждаеми ножици хванал. Пред шапките с козирки застанал. Без да пита шапките на козирките модерна форма давал. Твърдите козирки, които стоманените ножици не срязали, които не се огънали, в Хърватия на Голи отток – остров-затвор като Белене – при морето с безплатен билет изпратил. Меките козирки бързо оформил. Шапките с меки козирки модерни направил, на определени места сложил.

Те на работните си места били от прах, студ, слънце, дъжд защитени, на празници с ордени кичени и той ги пазил. Твърдите, неоформени козирки на студено, дъждовито и мъгловито на работа слагал – за пример ги имал. На меките козирки животът (с щедрия граничар) се удължил, ублажил, улеснил и те хубаво заживели, но много станали. Работливите, умни, добри шапки с традиционните, неоформени козирки всичко видели, те шанс нямали, влака хванали и от оформянето бягали. Достойни, далеч от Цариброд заживели, те знаели, че техните деца и внуци в други градове няма да пазят шапките с традиционните козирки. Но светът го пожелал, светът е силен и граница сложил. Костюмите от другата страна за шапките копнеели, но техните шивачи в СССР живеели, а там само специални шапки и костюми носели.

Сега чудно време настана и от едната и от другата страна. Народът гол остана. Властта ни съветва и препоръки ни дава. В Европа без шапки и костюми по-лесно се влиза сега, най-добре е да се вижда гол задник и гола глава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>