НАЧАЛО

Погановски манастир

Погановски манастир

Легендите, които събирах, ги нарекох в чест на хората, които ги носат в душите – “Гордите не забравят”. Книгата пиша за всички българи. Описвам съдбата на българи извън България, които живеят до България, говорят същия език. Те са по-богати, имат две граници: физическа граница и душевна граница. Тези хора са останали българи, изживели са разни тортури-мъчения , но са запазили за своите родни места истини за тях, а за нас легенди.

За яснота на читателите – град Трън се намира на границата със Сърбия. От Трън на запад тече река Ерма, на 10 -12 километра е село Одоровци, а от Одоровци на 2 километра е Погановският манастир. По течение на река Ерма от дясната страна са Турка и Гребен планина. Тези две планини са почти съединени с един каньон и скали, наричащи се Градище и Жилав камък – пирамидообразна, висока скала. Градище – недостъпна, пространа, югоизточно изложена скала, с поглед към Ерма река. На върха, на скалата голяма равнина, тази, почти недостъпна скала,била избрана от кръстоносците за почивка и веселба. След кръстоносците, по непознати причини, наречена Градище. В моите разкази споменавам село Драговита, махалата Връх, която се намира на 3 километра от границата, в подножието на Турка планина. Времето, в което събирах легендите, е от 1993 до 2003 година, режим на Милошевич, инфлация, ембарго, война, бомбардировки…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>