НЕВЪЗМОЖНОТО ВЪЗМОЖНО

Мъж и жена
от парламента видели,
разговор в реплики повели.
Вместо за ТВ дуел
пощальонът съдебно обвинение на мъжа
за псуване и обида на жената, денел.

Преди години обвинените
на Голи оток водили.
Но други нови времена
зад мъжа българското малцинството застана
и екшън стана!
Мъжът в борба тръгна,
журналистите хвана,
тиражът на вестниците в София,
Белград и Цариброд мръдна.

Ех, как да кажа сега
на съдените покойни Царибродски чеда,
часовникът на времето се мръдна,
народът подкрепи мъжа без да мисли за неговите делата
та мелячката на самочувствието
за Българите от Цариброд спря.

Случи се и това – човек, обвинен от Цариброд
в затвор не влезе – дипломацията в България се размърда,
добротата Царибродска зад него застана -
Президентът на Сърбия го помилва.

Госпожи и господа –
към европейски закони Сърбия тръгна,
българската дипломация е активна сега,
България се осъзна
в наша защита застана.

Европейски закони Вие, онеправданите, търсете,
в тежките дни сплотени бъдете,
един на друг помогнете,
не се клеветете.
Промените посрещнете – бъдеще
за вашите деца в Цариброд подсигурете.

Написано след помилването, по повод процеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>