ПРИВИЛЕГИРОВАНИ

Как да разбера,
за вас работа в Цариброд
след завършването на късмета ви падна.
Как деведесета за България не ви заболя,
когато в Ниш ДСБЮ се формира?.
Как болката за България в ДСБЮ не ви вкара,
как на отварянето на КИЦ-а ви няма,
как за часовете по български
до сега езикът ви се отряза,
как стана, че Цариброд без българи остана,
къде беше вашата активна борба за права,
без да ви кани, гордоста ви
в КПЮ, ЙУЛ, СПС и СРС ви вкара?

Как мълчахте когато комитета на времето реши
на дипломиралите в България работа да не се разреши?
Как за работника не ви боли,
който стипендии и апартаменти
от предприятията ви одобри,
как така вие не мислите за техните деца -
нека се учат в царибродските училища.
Как обвинявате сега
’48 година мина, Голи оток се махна,
в старите времена с такива обвинения и лъжа
гробищата пълни биха били.
Как да ви разбера -всеки се бори за деца
И за отваряне на училища.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>