СВЕТА ПЕТКА

Света Петка Света Петка

Света Петка е място в село Драговита, на което има безброй израснали сливи, круши, кръст, вдълбнатина и срутени основи от черква, които са покрити с различна растителност. Света Петка не била черква без народ. Селището се намирало край черквата откъм източната страна, в подножието на Забел (Забел е възвишение скалисто, каменисто, с растителност, но по-малко от планина, а по-голямо от баир). На околните възвишения, които обкържават котловината, не много високи, имало мандри – фамилни имения, в които са отглеждани различни животни. (Развито било стоковъдството). Тези земи по това време владеел васал – послушник на турците, когото народът не обичал.

Трънски Одоровци Трънски Одоровци

Попът от Света Петка бил млад, висок, здрав и много умен. Така го описват хората в легендите. Не се подчинявал на васала и на турските закони.
Как така? – попитах се аз – красивият поп избрал най-красивото парче земя, моята родна котловина, а не е случайно – отктих го в легендите. Византия пада през 1204 година. Тогава е най-голямата плячка (грабеж) в историята на човечеството. Ограбена е Византия. Натоварилите се кръстоносци с много реликви и скъпоценности по пътя от Византия спират в Звонска баня при цар Асен (или някой негов слуга) като при приятел. Когато царят или неговите хора видели какво и колко носят, възползвали се от случая и избили кръстоносците. Недалеч от Звонска баня, на отсрещната скала има останки от лятна, ловна резиденция от 11.–12. век. По времето на кръстоносните походи в Звонска баня са спирали кръстоносците, правели с царя и неговите слуги търговия, пирове, даже се говори и за куплерай в баните(купатила). Част от това богатство, което вземат от кръстоносците, се скрива в прословутата Змеьова дупка (пещера) в Гребен планина, недалеч от Звонска баня.
Според легендата, на празника Свети Йоан бильобер царят или прислужниците му слизали в черквата „Свети Йоан” в Трънско Одоровци. Група византийци 70 години по-късно пристигат и искат да хванат царя и да го принудят да им върне скъпоценностите и реликвиите. Има легенда за това сражение, но аз ще кажа само, че царят избягал.
Когато нашите земи падат под турско робство, предполага се, за да се запази от турците отнетата плячка, скрита в Гребен планина, появил се попът с хайдути и имал за цел да отклонява вниманието на турските кервани. Настанил се в черквата „Света Петка”, недалеч от скритата плячка. Умело държал под контрол народа, даже си имал закони и пазел богатството в Змеьовата дупка. Най-много се споменават три закона, но само в легендите:
Пътвият закон:
Човек, който на турчин агне изпече или даде, той трева да пасе (значи взимат му овцете).
Вторият закон:
Който на турчин женско дете за жена даде, кръв глава да му отнесе (идвали и го убивали хайдутите).
Третият закон:
На турчин глава да се отсече, ако около селото, мандрата – шатра разпъне, добитък доведе, ниви, ливади, гора, пасища присвои и се насели.

Имало даже поговорка – “Към турчин за човещина– остава се без глава”. Настанилия се поп в черквата “Света Петка”, по легендите, е първия поп Мартин или на името на този поп е кръстен следващият – по-късен поп Мартин. Други твърдят, че името на поп Мартин след истинския било звание, псевдоним… Затова се споменава и в Родопите, и в Шар планина, и в Рила планина, и в Стара планина. Това са само легенди, непотвърдени от историците.

Другата истина за появата на хайдутите и този поп е, че в самото начало на турското робство черковната управа и попът били против преместване на стария, срутен, запален и унищожен манастир в Трънско Одоровци от византийците около 1270 година. Когато унищожили манастира, Цар Асен дал завещание да не се обновява срутеният манастир и да не бъде в Трънско Одоровци, а да се направи нов на брега на езерото, при девическото училище. Построен е по-късно и се казва Погановски манастир. Свещеникът от “Света Петка” и черковната управа били против тази царска прищевка (препоръка) и я нарекли “погана”. От там идва името Погановски. Тази легенда се потвърждава от динамиката на строенето на манастира. Манастирът е построен през 1395 година, а кога е започнат да се строи – не се знае. Във вътрешността стените са изписани през 1499 година. Легендите казват, че Елена, византийска снаха, идва и строи манастир близо до Змеьовата дупка поради желанието да намери и отнесе във Византия скритите реликви и диаманти, плячкосани от кръстоносците през 1204 година. Това означава, че появата на попа в “Света Петка” не е случайна, защото е в близост до Змеьовата дупка.
Едно от най-интересните твърдения в легендите, поради които са дошли турски войници със задача да махнат попа от черквата “Света Петка” е, че някъкъв турски керван носел много важни неща от Дубровник, а то били първите пушки. Въоръжение на войниците са били саби. Дали попът е знаел или не какво носи керванът – това никой не знае. Но причината за идването на турците да се разплатят с него са пушките. Легендата казва, че когато дошли попа притежавал 13 пушки и бил вожд на 28 хайдутина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>