СРАМ

Петстотин години народа ни
под турско робство бил
черкви градил, за език мислил
по домове борците за свобода крил.

Старите царибродчани училището
Христо Ботев кръстили, с това
на великия Ботев се издължили.
Но силни, богати от запада решили
Цариброд и Босилеград
дарили, при майка, без майка оставили.

Мащехата решила,
името на Ботев с име на политик сменила,
нас, сираците, мащехата на доброволен труд
на Голи Оток изпращала,
тихо мълком ни разселвала,
та нашият народ намалял,
едвам успял
до ден днешен оцелял.

Колективът на училището времето не разбра
името на великия Ботев не върна,
Що за народ сме?
Имаме ли наше “Я”?
Ботев е величина!

Основното училище се е казвало “Христо Ботев”. Улицата, на която се намира, се казва “Христо Ботев”. След Втората световна война училището кръстили “Моша Пияде”. На предложение да се върне старото име преди 3 – 4 години, училищното ръководство се съгласи да се промени името. Излезе предложение училището да се казва “Свети Сава”. Гласуването е било явно, малко несериозно и колективът се изясни за второто предложение. Тогава аз реагирах и написах стихотворението “Срам”. До ден днешен името на училището официално не е решено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>