ТУРКА – СЕДЛЕСТА ПЛАНИНА

Издига се от дясната страна на река Ерма, като че ли иска да достигне височината на Руй планина. Турка е малка по дължина и височина, но велика по беда. Бедата идва от там, че в нейната южна страна, тайно се прикрили турски войници без коне, дошли по тъмно, нощно време, за да се промъкнат незабелязани и да стигнат под Градище.

ТУРКА – СЕДЛЕСТА ПЛАНИНА ТУРКА – СЕДЛЕСТА ПЛАНИНА

Колко в Турка турчина минали скрити, без коне никой не можа да ми каже. Тази планина с букова гора, е свидетелка била на безумната храброст на момчетата – хайдути, дошли на ръба на Зли дол и Криви бор, места в подножието на Седлеста планина. Тук те пресрещат турската войска и защитават селището и черквата. Осамнадесет хайдушки глави оставили. Жалко е, че не знаем броя на турските глави, но ми разказваха старците, че конницата била от над сто и педестет турчина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>