ЩО Е БЕДА

Голяма беда,
на жирафа гърлото
се поболя,
стоножката мазоли
на краката хвана,
беда измислена за шега.

Наша в Цариброд беда
животът ни сервира,
с децата ни скара,
омраза се вижда
на техните лица.

Почтените, безработни родители
срам хвана,
нямат усмивка техните чеда,

Бедното царибродското дете вижда море
ако безплатно България даде,
ако се намери кой да го пази и отведе,
ако бюрокрацията в КИЦ го избере!

Младежта безработна без пара
дори не може да си черпи половинката, любовта,
плаши се от семейство, от раждане на деца.
Ей, сериозна беда, Цариброд село стана.

Преди изборите ние обещавахме на избирателите, че семействата с три и повече деца ще бъдат привилеговани за работа и помагани финансово за издръжка на децата. До ден днешен от нашите общински съветници никой това не споменава и не го предлага като закон.
Те говорят за някакви си проблеми, а основният ни проблем е, че ни се раждат 60 – 70 деца на една година. Кметството получава 20 € от всеки ТИР, който влиза в Сърбия. за 24 часа влизат от 400 до 600 ТИР-а.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>