24-МАЙ

Празник на гимназията,
радост и успех се слави.

В тежките Слобини дни за име
на гимназията колеги сили не пестиха,
но след Слобо в Цариброд гимназията
„Св.Св. Кирил и Методий” кръстиха,
достойни бяха и успяха.

Учебна 2003/04 ще помниме ние, колектив,
който с името на гимназията
една цел осъществи, колектив,
който иска, мъчи се,
работи резултати и награди да осъществи,
професията и традицията да не осрамоти,
децата със знание да обогати.

Празник за радост, празник за признание
дойде. Но уви, никой от България не ни посети.
От властта винаги при нас са били
24. май властта от Цариброд уважи
и ни посети.

Господа – от другата страна -
на празник майка при чедо ходи,
това го правили и нашите
прабаби и прадеди,
майчиното ходене не обогатява,
не осиромашава,
а самочувствие създава.

От България за 24. май никой не ни посети,
причина: „С натоварена програма били“!
Ако някого за нас боли,
болката програмата ще промени.

Гимназията в Цариброд се казвала “Йосип Броз – Тито”, след туй “Царибродска гимназия”. През учебната 2003 – 2004 година успяхме и я кръстихме “Свети Свети Кирил и Методий”. Надявахме се на първия патронен празник да имаме много гости, но никой от България не дойде и аз написах това стихотворение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>